ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

SÜRMENE

SÜRMENE FOTOĞRAFLAR
SÜRMENE RESİMLER
SÜRMENE
GÖRÜNTÜLER
SÜRMENE MANZARALAR
SÜRMENE
TRABZON SÜRMENE
SÜRMENE İLÇE TARİH
Sürmeneden
Sürmene Tarihi
Sürmene İlçesinin tarih içinde beş ayrı yerde kurulduğu, bunların ilki bugünkü Konakönü’nün bulunduğu yerdi.

1873 yılında Rus işgalinden kurtuluşundan sonra Hükümet Konağı bugünkü Çay-Kur fabrikasının bulunduğu yerde kurulmuştur. Trabzon Salnamelerindeki Sürmene isminin eskiden “Humurgan” dendiği, fakat daha sonraları doğal güzelliklerinden başka, hava ve suyunun iyi olması nedeniyle buraya güzellik anlamına gelen Sürmene adının verildiği yazılı kaynaklardan anlaşılmıştır.
SÜRMENE İLÇE COĞRAFYA

Sürmene Coğrafyası
Dağlar: Doğu Karadeniz dağ silsilesi sahile paralel olarak uzanır ve doğuya doğru sahile daha dik olarak iner.
Düzlükler: Sahilde yerleşimi mümkün kılacak düzlükler yok denecek kadar azdır. Tarım arazisinin yetersizliği ilçemizi dışa bağımlı kıldığından ticaret ve sanat gelişmiştir.
İlçenin Trabzon ilindeki konumu


Bitki Örtüsü: İlçemiz, bol yağmur alması nedeniyle sık bitki örtüsü ve ormanlarla kaplıdır.
Kastelli Konağı
Akarsular: Manahoz, Küçükdere ve Kastel derelerinden oluşmaktadır. (Manahoz deresi zaman zaman fezeyanlara yol açmaktadır.)
Sürmeneden
Yerleşim: Dağların kuzey yamaçlarından doğan ve kıvrımlar çizerek denize ulaşan derelerin oluşturduğu küçük vadiler ağzında kurulan yerleşim alanları sıtma tehdidinden dolayı gelişememiştir. Aksu Hanları, Avlot Hanları, Kavadüzü Hanları, Soğuksu Hanları, Seslikaya Hanları, Coşk Hanları ve Taşlı Hanları meşhur tarihi hanları Bayburt’a ulaşımı sağlayan yerleşim merkezleridir. Köylerde yerleşim dağınık şekildedir.

Sürmene dünya üzerinde kuzey yarım kürenin doğu yarısında, dünyanın kuzeydoğusunda bulunan Anadolu yarımadasının Karadeniz bölgesinin doğu Karadeniz bölümünde 40° 07´ doğu boylamı ve 40° 52´ kıuzey enlemi üzerinde yer alır. 
Sürmeneden
Doğusunda Of , batısında Araklı, güneyinde Köprübaşı ve Gümüşhane ili, güneydoğusunda Dernekpazarı, kuzeyinde Karadeniz bulunur. Sürmene’nin yüzölçümü 226 km²’dir. Sürmene’nin genel nüfusu 29.247’dir.

SÜRMENE İLÇE İDARE


Sürmene İdari Durumu
İlçemizde merkez dahil 5 belediye, 24 köy ve 20 mahalle bulunmaktadır.
Sürmeneden
İlçe merkezinde ve beldelerde toplu yerleşim olmakla birlikte, köy ve mahallelerde dağınık bir şekilde yerleşme alanları oluşmuştur. Bu da yörenin meyilli ve dik yamaçlı olmasından kaynaklanmaktadır.

İlçemiz nüfusuna kayıtlı olup diğer illerde ikamet eden insanlarımız yaz aylarında, bilhassa çay ve fındık zamanında köylerine geldiğinde İlçe Nüfus sayısı iki katına çıkmaktadır.
Yaz mevsiminde bazı köylerimiz mezra ve yaylalara göç etmekte ve sonbahara kadar burada yaşamlarını sürdürmektedirler.
Sürmeneden
Asayiş hizmetleri, Merkez Belediyesi hudutlarında (Balıklı, Soğuksu, Çarşı, Orta, Çamlıca Mahallelerinde) asayiş İlçe Emniyet Müdürlüğünce; Yemişli, Çavuşlu, Üstündal, Zeytinli mahallelerinde, belde belediyeleri ve köylerde ise İlçe Jandarma Komutanlığınca sağlanmaktadır.
Sürmeneden
SÜRMENE İLÇE SOSYAL YAPI


Sürmene Sosyal Durum
İlçe Halkının erkekleri %50’sinden fazlasının kahvelerde zaman öldürdüğü ve bahçelerde daha ziyade kadınların çalıştığı gözlemlenmektedir.
Sürmeneden
İlçe halkı kanunlara, örf ve adetlerine bağlıdır.
Sosyal yardımlaşma duyguları oldukça kuvvetli olup ilçemizde lise binası hariç, yükseköğretim dahil bütün okul binalarını hayırsever vatandaşlarımız yaptırmıştır. Bu yönüyle ilçemiz takdire şayan bir sosyal yapıya sahiptir.
Sürmeneden
SÜRMENE İLÇE EĞİTİM
Sürmene'de Eğitim
İlçemizde okuma yazma oranı %93’dir.
Sürmeneden
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA
12 tane 8 yıllık İlköğretim Okulu,
5 tane 1- 5. Sınıflar arası Birleştirilmiş Sınıf Uygulayan İlköğretim
Okulu
7 Lise (Genel Lise, And.Lisesi, And. Mes. Lisesi, Tic.Mes.Lisesi,
İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi)
2 Ana Okulu,
Sürmeneden
1 Mesleki Eğitim Merkezi,
1 Halk Eğitim Merkezi,
1 Öğretmenevi,
1 Özel Sürücü Kursu
1 Özel Dershane
1 Erkek Öğrenci Yurdu,
1 Özel Rehabilitasyon Merkezi
1 Kız öğrenci yurdu
Sürmeneden
Toplam 34 kurum ile Eğitim Öğretim ve Kültürel faaliyetler yürütülmektedir.
62 branş öğretmeni,
91 sınıf öğretmeni, olmak üzere toplam 153 öğretmen görev yapmaktadır.
27 İdareci
156 derslikte 3536 öğrenci ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.
İlköğretimdeki mevcut öğretmenlerden 20 tanesi 657 S.D.M.Kanunun 4/B Maddesi kapsamında Sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
Sürmeneden
Derslik başına düşen öğrenci sayısı :22’dır.
Türkiye ortalamasına bakıldığında derslik açısından iyi durumda olduğumuz söylenebilir.(H.Tahsin Kırali İ.Ö.Okulunda derslik yetersizdir.Ayşe Kırali İlköğ.Okulu hariç tüm ilköğretim O. Çok amaçlı salon bulunmamaktadır.)
Sürmeneden
ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA
110 Öğretmen,
26 İdareci,
908 Kız, 907 Erkek olmak üzere
Toplam 1815 Öğrenci,
76 derslikte Eğitim Öğretim Sürdürülmektedir.
Derslik başına düşen öğrenci sayımız 25’dir.
Orta öğretimde 657 D.M.K. 4/B maddesine göre 3 branş öğretmeni görev yapmaktadır.
Sürmeneden
ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM OKULLARINDA


Halk Eğitim Merkezi ve Halis Çebi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce çeşitli kurslar açılarak ilçe insanının Mesleki ve kültür seviyesinin yükseltilmesine çalışılmıştır.
Halk Eğitim Kapsamında;
3 İdareci, 1 memur ve 26 Kadrosuz usta Öğretici ile,
2007-2008 Eğitim Öğretim Yılında Açılan 37 Mesleki ve Teknik
Kurslarda 470 kişiye belge verilmiştir.
Mesleki Eğitim Kapsamında;
2 İdareci 5 Öğretmenle,
Sürmeneden
2007-2008 Eğt.Öğrt. Yılında 2 istihdam projesi kursu 31 kişiye
Belge Verilmiştir.
2007-2008 Eğt.Öğrt. Yılında 30 Meslek Dalında 210 kursiyere
Ustalık ve Kalfalık Eğitimi Verilmiştir.
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin yetiştirilmesine önem verilerek özel eğitim sınıfı açılmıştır. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için velilere seminer verilmiştir.
Bütün bu çalışmalarımızın temeli insan kaynaklarını etkili ve verimli kılmak nitelikli, bilgili ve yeteneğini iyi kullanan kısacası iyi insan yetiştirmek içindir.
İlçemizde örgün eğitim kurumu olarak;
7 lise,
17 ilköğretim okulu,
2 Anaokulu vardır.
Bu okullarda;
58 idareci,
194 branş öğretmeni,
100 sınıf öğretmeni
5350 öğrenci eğitim ve öğretim yapmaktadır.
Sürmeneden
YÜKSEK ÖĞRETİM
İlçemiz Çamburnu beldesinde Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 1992-1993 öğretim yılında kendi binasında öğretime başlamıştır. Fakültede Deniz Bilimleri ve güverte bölümleri mevcuttur.
İlçemiz Çamburnu beldesinde Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine bağlı olarak zengin iş adamlarımızdan Abdullah KANCA tarafından Denizcilik Meslek Yüksek Okulu yaptırılmıştır.2008 – 2009 Eğitim Öğretim yılında hizmete sunulmuştur.
Sürmeneden
Aynı okula bağlı olarak Muammer DERELİ adlı hayırseverimiz tarafından yaptırılan ve Üniversiteye verilen Güverte Bölümü 2000 yılında hizmete açılmıştır.
Fakültemizde halen 548 öğrenci eğitim görmektedir. Yüksek Öğrenim öğrencileri için 250 kapasiteli Özcan Kırali Öğrenci Yurdu Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı olarak hizmet vermektedir.
Sürmeneden
SÜRMENE İLÇE TARIM
Tarım
Sürmene'de Tarım Durumu
İlçemiz Karadeniz sahil şeridinin engebeli yerlerinden birisidir.Denizden itibaren başlayan eğim nedeniyle düzlük alan yok denecek kadar azdır.Bu nedenle yerleşim dağınık olup tarım teraslarda ve yamaçlarda çay,fındık ve mısır yetiştiriciliği ile sınırlıdır.
Sürmeneden
İLÇEMİZİN YÜZÖLÇÜMÜ : 19.537 hektar


TOPLAM ARAZİ VARLIĞI
ARAZİNİN CİNSİ ALANI (ha) YÜZDESİ
TARIMA ELVERİŞLİ ALAN 6.186 31,67
TARIMA ELVERİŞSİZ ALAN 13.351 68,33
T O P L A M 19.537 100
Sürmeneden
TARIMA ELVERİŞLİ ALANLARIN DAĞILIMI
ARAZİNİN CİNSİ ALANI (DA) YÜZDESİ
1 KURU TARIM 202 3,27
2 FINDIK 3527 51,87
3 ÇAY 2825 45,66
5 ÇAYIR ARAZİSİ 568 9,17
T O P L A M 6186 100
Sürmeneden
TARIMA ELVERİŞSİZ ALANLARIN DAĞILIMI
ARAZİNİN CİNSİ ALANI (DA) YÜZDESİ
1 MERA’LAR 3321 24,88
2 ORMAN ARAZİSİ 9864 73,88
3 YERLEŞİM YERİ 153 1,15
4 DİĞER ARAZİLE 13 0,09
T O P L A M 13.351 100
Sürmeneden


Hayvancılık genel olarak aile ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik,”aile hayvancılığı” diye adlandırılabilecek bir yapıya sahiptir. Çay ve fındığın sınırlandırdığı hayvancılık entansif özellik gösterir. Ancak entansif hayvancılığın ana öğesi olan kaba yemin bölgeye dışarıdan gelmesi girdi maliyet artışına,böylece de karlılığın azalmasına sebep olmaktadır. Tarımsal kooperatifler: 3 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2 adet Tarım Kredi Kooperatifi 1 adet Fındık Tarım Satış Kooperatifi 1 Ziraat Odası faaliyetine ve çiftçilerimize hizmet vermeye devam etmektedirler.
Sürmeneden
SÜRMENE İLÇE EKONOMİ
Ekonomi
Ekonomik Durum Genel Bilgileri
İlçe nüfusunun %80’i ziraatla geriye kalanı ise çeşitli meslek grupları ile iştigal etmektedir.
En çok gelir getiren ürün çay ve fındıktır.
Yeniay Beldesi ve Balıklı mahallesinde önemli derecede balıkçılıkla iştigal edilmektedir.
Hayvancılık daha çok yukarı kesimlerdeki köylerde yapılmaktadır.
Diğer köy ve mahallelerdeki aile hayvancılığı diyebileceğimiz yalnız kendi ihtiyacı için sığır ve koyun beslenmektedir.
İlçemizde;
Sürmeneden
2.826 büyükbaş,
4.360 adet küçükbaş,
2.600 adet arı kovanı mevcuttur.


İlçemizde;
2398 hektar alanda çay,
507 hektar alanda mısır,
3527 hektar alanda fındık üretimi,
102 hektar alanda çeşitli tarımsal üretim yapılmaktadır.
Sürmeneden
Yıllık;
95 915 ton yaş çay,
1014 ton mısır,
2822 ton fındık üretimi yapılmaktadır.
19 183 ton kuru çay üretimi


Soğuksu mahallesinde sayıları az da olsa el yapımı bıçak imalatı sürmektedir. Bıçak imalatçılarının bir araya gelerek kurdukları şirketin modern tezgahlarda bıçak imalatı da devam etmektedir. SÜRBISA bıçak fabrikamız meşhur Sürmene bıçaklarını seri olarak üretmekte ve yurtiçi ve dışına satmaktadır.Bu işletmede yaklaşık 30 kişi çalışmaktadır.
Sürmeneden
İlçemiz Yeniay ve Çamburnu beldelerinde 8 firmanın faaliyet yürüttüğü tersanelerde balıkçı gemileri, kotra, yük ve diğer taşıma gemileri yapılmaktadır. Toplam 165 işçi bu firmalarda çalışmaktadır.


İlçemizde;
1 devlete ait (ÇAY-KUR),
9 özel çay fabrikası mevcuttur.
Bu fabrikalarda mevsimlik olarak 511 kişi çalışmaktadır.
2 Bıçak Yapımı Fabrikası
1 Tersane mevcuttur.
Sürmeneden
İlçemiz Yeniay ve Çamburnu beldelerinde 8 firmanın faaliyet yürüttüğü tersanelerde balıkçı gemileri, kotra, yük ve diğer taşıma gemileri yapılmaktadır. Toplam 165 işçi bu firmalarda çalışmaktadır.


Sürmeneden
tablolar


İlçemizde Hazinenin Özel mülkiyetinde;
Tescilli 779 adet 22.285.078,36 m2
Tahsisli 265 adet 8.358.451,32 m2
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler;
20 adet 822.087,36 m2
Hazine ile ilişikli taşınmaz mallar;
49 adet 138.149,60 m2 taşınmaz mal kaydı bulunmaktadır.
Ayrıca muhtelif dairelere ait 7 adet lojman mevcuttur.
Sürmeneden
SÜRMENE İLÇE NÜFUS
Sürmene Nufus Durumu
İlçemizde 24 köy ve 4 belde vardır.
2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı itibariyle
Merkez Belediyesi 14.418
Yeniay Belediyesi 3.300
Çamburnu Belediyesi 2.031
Oylum Belediyesi 2.167
Ormanseven Belediyesi 2.878 nüfusa sahiptir.
Toplam Nüfus 31.206 dır
İlçede; 154 aile kütüğü,
İlçemizin tüm köylerinin nüfusu 6.412’dir. Bağlı 4 beldenin nüfusu 10.376 dır. İlçe Merkezi nüfusu 14.418’dir. 2009 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı itibariyle ilçemizin genel nüfusu 31.206’dir.
Sürmeneden
SÜRMENE İLÇE NÜFÜSU


2008 YILI NÜFUS SAYIMI
2009 YILI NÜFUSU
SÜRMENE BEL.
13.670
14.418
YENİAY BEL.
2.744
3.300
ÇAMBURNU BEL.
1.514
2.031
OYLUM BEL.
2.496
2.167
ORMANSEVEN BEL.
2.100
2.878
MERKEZE BAĞLI KÖYLER
KÜÇÜKDERE BUCAĞINA BAĞLI KÖYLER
Sürmeneden
2008
2009


2008
2009
1
Muratlı Köyü
748
666
1
Fındıcak Köyü
509
488
2
Kahraman Köyü
679
636
2
Yazıoba Köyü
403
382
3
Petekli Köyü
368
402
3
Sürmeneden
Güney Köyü
384
266
4
Dirlik Köyü
342
336
4
Birlik Köyü
338
324
5
Aksu Köyü
261
276
5
Armutlu Köyü
302
424
6
Y.Çavuşlu Köyü
217
226
6
Sürmeneden
Aşağıovalı Köyü
297
255
7
Koyuncular Köyü
183
170
7
Yeşilköy Köyü
232
216
8
Ortaköy Köyü
182
178
8
Küçükdere Köyü
230
230
9
Gültepe Köyü
176
139
9
Sürmeneden
Y.Ovalı Köyü
140
133
10
Yokuşbaşı Köyü
162
165
10
Çimenli Köyü
136
140
11
Üzümlü Köyü
143
127
11
Konak Köyü
83
100
12
Çiftesu Köyü
71
74
13
Karacakaya Köyü
61
59
TOPLAM
3.593
3.454
3.054
2.958
İLÇE GENEL TOPLAMI
29.171
31.206


TRABZON İLİ MERKEZ VE İLÇE NÜFÜSLARI
2008 Yılı Nüfüs Sayıları
Belediye Nüfüsu
Genel Nüfus

1
Trabzon Merkez
283.509
292.254
2
Akçaabat
108.151
110.623
3
Araklı
50.539
50.211
4

Of
42.324
48.176
5
Sürmene
29.171
31.206
6
Vakfıkebir
26.670
26.498
7

Beşikdüzü
21.517
21.883
8
Yomra
31.338
30.413
9
Arsin
10.395
28.369
10
Resim1.jpg
Tonya
16.766
17.023
11
Çarşıbaşı
16.301
16.077
12
Maçka
26.984
25.723
13
Resim90.jpg
Hayrat
10.944
11.886
14
Şalpazarı
12.745
11.804
15
Düzköy
16.335
15.933
16
Resim28.jpg
Çaykara
16.268
18.092
17
Köprübaşı
5.899
5.454
18
Dernekpazarı
2.021
3.502
717.502
765.127
Resim2.jpg

Blog Listem